Zelf schade melden

U kunt uw reisschades bij De Europeesche eenvoudig zelf regelen. Zie ook hier : http://www.europeesche.nl/mijneuropeesche/schademelden/

Bagageschade:

Telefonisch
Bel 020 – 651 52 53 en uw schade wordt meteen afgehandeld. Uniek daarbij is dat u, naast een uitkering in geld, ook kunt kiezen voor een vervangend artikel tegen voordelige internetprijzen. Zorg dat u uw verzekeringsbewijs (polis, boekingsbevestiging, pasje), nota’s, politierapporten en andere bewijsstukken bij de hand heeft als u belt.

Snel: uw schade is met 1 telefoontje afgehandeld.
Gemakkelijk: originele stukken zoals nota’s, bonnen of politieaangifte bij diefstal/verlies wel bij de hand hebben, maar opsturen is niet meer nodig.
Let op: bewaar de originele stukken nog wel 3 maanden.

Online
Maakt u liever gebruik van internet of wilt u buiten kantooruren uw schade melden?
Dien dan hier uw bagageschade in en uw schade is binnen 2 dagen behandeld.
Ook hier geldt: opsturen is niet nodig, maar bewaar de originele stukken nog 3 maanden!

Schriftelijk
U kunt ook schriftelijk uw schade melden met behulp van het schadeformulier. Naast het schadeformulier dient u de volgende gegevens mee te sturen:

 • Originele aankoopnota’s van de artikelen
 • Het verzekeringsbewijs
 • Beschrijving van hoe de schade heeft kunnen ontstaan
 • Originele aankoopnota’s van de artikelen

In geval van diefstal/verlies:

 • Een bewijs van aangifte bij de politie
 • In geval van beschadiging:
 • De reparatienota óf een verklaring van een reparateur waaruit blijkt dat reparatie niet mogelijk is

Probeer uw schademelding zo volledig mogelijk aan ons toe te zenden. De verwerking van onvolledige schademeldingen zal altijd meer tijd in beslag nemen.

Geneeskundige- en tandheelkundige kosten
Heeft u tijdens uw reis geneeskundige- of tandheelkundige kosten moeten maken, dan kunt u dit melden met behulp van het schadeformulier. Naast het schadeformulier dient u de volgende gegevens mee te sturen:

 • Het verzekeringsbewijs
 • De originele nota’s
 • Enig bewijs van de reis

Probeer uw schademelding zo volledig mogelijk aan ons toe te zenden. De verwerking van onvolledige schademeldingen zal altijd meer tijd in beslag nemen.

Extra kosten
Heeft u tijdens uw reis extra kosten moeten maken, zoals extra reis- of verblijfkosten, dan kunt u dit melden met behulp van het schadeformulier. Naast het schadeformulier dient u de volgende gegevens mee te sturen:

 • Het verzekeringsbewijs
 • De originele nota’s van de gemaakte kosten
 • Enig bewijs van de reis

Probeer uw schademelding zo volledig mogelijk aan ons toe te zenden. De verwerking van onvolledige schademeldingen zal altijd meer tijd in beslag nemen.