Verhoging assurantiebelasting per 1-1-2013

In het Regeerakkoord is een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7%  naar 21% aangekondigd. De verhoging van dit belastingtarief gaat in op 1 januari 2013 en geldt voor bestaande en nieuwe verzekeringen.

Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting. Dit zijn onder andere verzekeringen die met leven en ziekte te maken hebben zoals levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzuimverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.

 

Reacties zijn gesloten.