Tarieven

Onze uurtarieven zijn in 2021 ongewijzigd gebleven. Onze uurtarieven (fee) zijn als volgt:

 • Senior adviseur € 200,-
 • Adviseur € 140,-

Dit tarief is exclusief eventueel verschuldigde BTW (21%) of assurantiebelasting (21%).


Bijzondere afspraken:

 • Fixed Fee
  Een Fixed Fee is een vooraf afgesproken vast bedrag voor specifiek aangegeven werkzaamheden. Als werkzaamheden langer duren dan vooraf ingeschat, dan wordt deze extra tijd niet in rekening gebracht. Worden de werkzaamheden afgerond binnen de tijd die daarvoor was vastgesteld, dan wordt het vaste afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 • Fee Less Commission
  “Fee Less Commission” is het principe dat u ons een uurtarief betaalt als onze werkzaamheden de provisie overstijgen. Andersom betaalt u geen tarief wanneer de werkzaamheden binnen de marges van de verdiende provisie blijven.
 • No cure no pay
  Het principe “no cure no pay” betekent voor ons “geen contract, geen betaling”. Er worden door ons geen kosten in rekening gebracht als onze inspanningen niet leiden tot het tot stand komen van een contract via bemiddeling door ons bedrijf. Met “contract” bedoelen wij producten die wij als bemiddelaar aanbieden, zoals een verzekeringscontract.

De keuze is afhankelijk van uw wensen en onze mogelijkheden. Het moet natuurlijk voor beide partijen interessant zijn om met elkaar in zee te gaan. Vooraf bespreken we met u de mogelijkheden en leggen we de afspraken vast. Externe kosten en de kosten voor inhuur van derden worden doorberekend.

Provisie
Provisie zorgt ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij eenvoudige mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie wij ontvangen, is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

 • Doorlopende provisie is bestemd voor het beheren van de verzekeringen gedurende de looptijd van een verzekering.
 • Incassoprovisie is bestemd voor de kosten van de incassowerkzaamheden.
 • Adviesprovisie heeft te maken met het werk dat voorafgaat aan het afsluiten van een verzekering. Het maken van een klantprofiel, het in kaart brengen van de risico’s, het uitwerken van een advies en het selecteren van de juiste verzekering.

Als wij werken volgens het principe Fee Less Commission dan wordt (alleen) deze laatstgenoemde adviesprovisie verrekend met de gefactureerde adviesuren.

(Let op! Niet elke verzekering heeft provisie of voldoende provisie. Daar wordt de dienstverlening apart gefactureerd.)

Reacties zijn gesloten.