Status arbeidsgehandicapte

Niet bekendmaken
Sinds 1998 hoeven aspirant-werknemers met een arbeidshandicap hun status bij een sollicitatie niet aan de werkgever bekend te maken. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen en de Wet REA. Tot dusver was niet expliciet aangegeven of aan deze keuzevrijheid op enig moment een einde komt. Een werkgever kan financiële voordelen krijgen wanneer gedeeltelijk arbeidsgeschikten in zijn bedrijf werken (No-Riskpolis, premiekortingsregeling). Deze voordelen krijgt hij niet wanneer de werknemer zijn status ook na de indiensttreding niet bekendmaakt. De regering wil vasthouden aan het uitgangspunt dat aspirant-werknemers met een handicap of WAO-verleden niet verplicht zijn de aspirant-werkgever hierover bij een sollicitatie te informeren, tenzij bijzondere functie-eisen daartoe nopen. In deze fase staat het belang van de werknemer aan arbeidsdeelname en het privacybelang voorop.

Wel bekendmaken
De regering heeft er met de invoering van de WIA voor gekozen dat de werknemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is bij de sollicitatie en de eerste twee maanden na indiensttreding zijn status niet bekend hoeft te maken. Na afloop van de proeftijd is hij wel verplicht zijn status bekend te maken, maar alleen als de werkgever daar om vraagt. Het belang van de werknemer aan arbeidsdeelname is dan reeds veiliggesteld, terwijl de werkgever handvatten krijgt om te profiteren van de voordelen die verbonden zijn aan het in dienst hebben van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De werknemer hoeft alleen te melden dat hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en niet de aard en oorzaak daarvan. Hiermee is het privacybelang van de werknemer gediend. De regering zal zich, samen met andere partijen, inzetten voor actieve voorlichting aan (aspirant-)werk¬gevers en (aspirant-)werknemers.