Schade claimen onder avp veroorzaker of niet?

Stel, een ander richt schade bij u aan, en toch adviseren wij u om het op uw eigen verzekering te claimen. Dit advies geven wij regelmatig aan klanten. Waarom? We leggen het u uit. Stel, tijdens een feestje bij u thuis, stoot iemand per ongeluk een brandende kaars tegen de gordijnen. De gordijnen vatten vlam. U trekt de brandende gordijnen los en gooit ze naar buiten. De schade blijft zo beperkt tot schade aan de gordijnen. Hoe kunnen we nu de schade voor u regelen? De ‘dader’ heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. En u heeft zelf een inboedelverzekering. De situatie is als volgt: als iemand schade lijdt door toedoen van een ander, dan mag hij zelf bepalen of hij die schade claimt op zijn eigen verzekering of dat hij de veroorzaker aanspreekt voor de schade. De veroorzaker kan dan de schade indienen bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Die verzekeraar zal, als er dekking is, de werkelijke geleden schade vergoeden. Dat is de schade op basis van dagwaarde. Veronderstel dat uw gordijnen 4 jaar oud zijn en een nieuwwaarde hebben van € 500. Dan is de dagwaarde uitgaande van 10% afschrijving per jaar nog € 300. De ‘dader’ hoeft niet meer dan de werkelijke geleden schade (de dagwaarde) te vergoeden (€ 300). Uw inboedelverzekering biedt dekking voor nieuwwaarde. U krijgt dan € 500 vergoed voor de gordijnen. Daarom zullen we u in een dergelijk geval adviseren om de schade bij de inboedelverzekeraar te claimen.

bron: Bureau D&O

Reacties zijn gesloten.