Ongevallen inzittendenverzekering of Schadeverzekering inzittenden: nodig of niet?

Ongevallen inzittendenverzekering of Schadeverzekering inzittenden: nodig of niet?

Is er verschil tussen de OI en de SVI?

Wat is een Ongevallen Inzittendenverzekering?                   

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende?

Een Schadeverzekering Inzittenden is (zoals de naam al aangeeft) een schadeverzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk vergoedt. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten maar beperkt tot het verzekerd bedrag, vaak 1.000.000 euro. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

Verschil in belang

De bestuurder:

Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen SVI en/of OI afgesloten, dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen. Heeft hij wel een SVI afgesloten, dan kan hij in dat geval zijn materiële schade en de letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI-verzekeraar. Heeft hij alleen een OI afgesloten, dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake geweest van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

De inzittende:

De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde en kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en de letselschade verhalen op de WA-verzekering van het voertuig, waarin de inzittende zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventuele aansprakelijke wederpartij. In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling is de SVI een zeer welkome aanvulling. Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten dan ontvangt de inzittende naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel-)schade tevens een éénmalig uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel, maar geen blijvend letsel dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.

 

Vragen? Wij staan voor u klaar.

Reacties zijn gesloten.