Klachtenafhandeling

Persoonlijke aandacht

Heldere taal

Maatwerk

Onafhankelijk advies

Klachtenafhandeling

Brandjes & Van Wessel streeft naar een betrouwbare en professionele dienstverlening als basis voor een goede relatie met onze klanten. Waar mogelijk stemmen wij onze procedures hier op af, en scherpen wij deze continu aan.

 

Toch kan het incidenteel een keer voorkomen dat wij niet aan het verwachtingspatroon van onze klant voldoen. Dit kan door direct toedoen van ons handelen, deels door een mogelijke onbekendheid van de klant met onze werkwijze of de werkwijze in onze branche, of door toedoen van externe partijen die bij een proces betrokken zijn.

 

Het ligt in ons streven om ook waar onze klanten niet tevreden zijn hier professioneel mee om te gaan. Enerzijds door waar mogelijk een klacht op te lossen, anderzijds door een klacht te gebruiken om onze procedures te verbeteren. Wij stellen ons in de behandeling van klachten constructief op met altijd de redelijkheid als basis. Wij voorkomen dat het bij de klachtenbehandeling primair gaat om het antwoord op de vraag wie er gelijk heeft.

Indien je een klacht hebt, verzoeken wij je deze schriftelijk aan ons te melden:

 

Brandjes & Van Wessel
t.a.v. Robert van Wessel
Nieuwe Steen 3

1625 HV HOORN

 

Mochten wij samen niet tot een voor jou aanvaardbare oplossing komen, dan kun je ons standpunt laten toetsen door het Klachteninstuut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer is 300.001924.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG