Eigenrisicodragen

Financieel risico
Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, kiest ervoor het risico van het betalen van (een deel van) de WGA-uitkering gedurende de eerste tien jaar van het recht op uitkering voor eigen rekening te nemen, uiteraard voor zover en voor zo lang als de werknemer recht op uitkering heeft. Het financiële risico bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De kosten van de (tijdelijke) loongerelateerde WGA-uitkering.
  • Een gedeelte van de kosten van de loonaanvullingsuitkering (tot ten hoogste het bedrag van de vervolguitkering), of de vervolguitkering.
  • De werkgeverslasten over de uitkering.

Re-integratie
Een eigenrisicodrager moet naast de financiële risico’s ook nog rekening houden met andere zaken. Zo blijft de eigenrisicodrager voor de volledige termijn van tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-) werknemer waarvoor hij de betaling voor eigen rekening heeft genomen. De werkgever zal -ook na afloop van de loondoorbetalingsperiode- in voorkomende gevallen als ‘bestuursorgaan’ moeten optreden tegen werknemers die niet of onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. Een adequate re-integratie-inspanning van de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte kan overigens veel problemen voorkomen. Gelet op de ervaringen bij het UWV zal het optreden als bestuursorgaan niet of nauwelijks aan de orde komen, en mocht dat al het geval zijn dan kan een rechtsbijstandsverzekering goede diensten bewijzen.