Dienstenwijzer

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Dienstenwijzer … [CLICK TO READ MORE]

Dienstverleningsdocument

  Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen … [CLICK TO READ MORE]

Klachtenafhandeling

Brandjes & Van Wessel streeft naar een betrouwbare en professionele dienstverlening als basis voor een goede relatie met onze klanten. Waar mogelijk stemmen wij onze procedures hier op af, en scherpen wij deze continu aan. Toch kan het incidenteel een … [CLICK TO READ MORE]

Tarieven

Onze uurtarieven zijn in 2021 ongewijzigd gebleven. Onze uurtarieven (fee) zijn als volgt: Senior adviseur € 200,- Adviseur € 140,- Dit tarief is exclusief eventueel verschuldigde BTW (21%) of assurantiebelasting (21%). Bijzondere afspraken: Fixed Fee Een Fixed Fee is een … [CLICK TO READ MORE]