De WBTR, een nieuwe wet

Persoonlijke aandacht

Heldere taal

Maatwerk

Onafhankelijk advies

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden.. Deze wet heeft grote gevolgen voor bestuursleden en toezichthouders van verenigingen en stichtingen.

Bent u bestuurder van een stichting of vereniging, of is uw organisatie (deels) ondergebracht in een stichting of vereniging, dan is deze informatie voor u van belang.

Een kleine greep uit wat er gaat veranderen

  • er worden eisen gesteld aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders;
  • de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders wordt uitgebreid;
  • voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen gaan dezelfde eisen gelden als voor de Raden van Commissarissen van ondernemingen;

Op een eenvoudige manier voldoen aan de nieuwe wetgeving

Om te kunnen voldoen aan de WBTR hebben Nederlandse koepelorganisaties een stappenplan ontwikkeld. Hiermee kunt u in ongeveer 3 uur voldoen aan de WBTR.

Dit stappenplan is onderdeel van een abonnement op wbtr.nl en kost normaal € 240 per jaar. Wij kunnen u een gereduceerd tarief aanbieden van € 120 per jaar. Dit abonnement is jaarlijks opzegbaar.

Het stappenplan biedt u:

  • alle wettelijke verplichtingen uitgelegd in overzichtelijke stappen;
  • begrijpelijke teksten en heldere video’s;
  • online tools en documenten met invulvelden;
  • eenvoudige juridische ondersteuning via een helpdesk.

Hebt u al een verzekering voor uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Vanaf 1 juli 2021 worden bestuursleden en toezichthouders (hoofdelijk) aansprakelijk als ze niet handelen conform de eisen van de WBTR.  Als deze situatie op u van toepassing is, neem dan contact met ons op: info@bvw.nl of 0229-234334. Wij helpen u graag verder.