Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014)

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014) van kracht. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw aansprakelijkheid.

Wat is de Bedrijfsregeling Brandregres?

De Bedrijfsregeling Brandregres is een besluit van het Verbond van Verzekeraars over het verhalen van brand-of waterschades op derden. Vanaf 1 januari 2014 kan de brandverzekeraar van een gedupeerde de uitgekeerde schade volledig op u verhalen als u onzorgvuldig gehandeld heeft. Bijvoorbeeld door onvoorzichtigheid bij de uitvoering van werkzaamheden, het gebruik van gebrekkig materiaal of achterstallig onderhoud. Het totale schadebedrag kan flink oplopen.

Volgens de oude regeling kon tot maximaal € 500.000 verhaald worden ongeacht de werkelijke hoogte van de schade en het verzekerd bedrag op uw aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven. Met de nieuwe regeling vervalt niet alleen de bovengrens van € 500.000 maar ook de ondergrens van € 2.500. Hierdoor worden ook kleinere schades verhaald op de veroorzaker. Met deze nieuwe regeling wil het Verbond van Verzekeraars de veroorzaker aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, zodat hij preventiemaatregelen neemt. Dit vergroot de brandveiligheid.

Wat betekent dit voor u?

Uw onderneming kan de veroorzaker zijn van een brand- of waterschade. Er zijn per jaar ruim honderd brandschades van meer dan € 1.000.000. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Van Register-Experts (NIVRE). Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een dergelijke brandschade is uw huidige verzekerd bedrag mogelijk niet voldoende.

De schade boven het verzekerd bedrag wordt verhaald op uw bedrijfsvermogen en hiermee kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen.

Advies: Verhoog het verzekerd bedrag

Los van de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres wordt de laatste jaren een verzekerd bedrag van € 2.500.000 in Nederland algemeen gezien als een verantwoord bedrag.

Bij aansprakelijkheid gaat het namelijk om steeds grotere bedragen, zeker als er sprake is van letselschade. Bovendien is de kans op een aansprakelijkstelling groter geworden mede door de ontwikkelingen en de jurisprudentie op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid.  

Wij adviseren u het verzekerd bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te controleren en, als dit lager is dan € 2.500.000, te verhogen naar € 2.500.000.  

Als u het verzekerd bedrag wilt verhogen of u wilt de premieconsequenties hiervan weten, dan kunt u ons bellen op 0229 – 234334 of mailen naar annelies@bvw.nl.

Reacties zijn gesloten.